Módszertan

Képzéseink általános célja:

Az ifjúsági szervezetünk helyi csoportjaiban kiemelkedő önkéntes munkát végző fiatalok számára lehetővé tegye a közösségi munka alapjainak elsajátítását, bátorítva ezzel a helyi és az országos szervezetben való, saját elhatározáson és döntéseken alapuló cselekvésre.


Képzéseink konkrét célja

Az IFELORE szervezeti egységeiben, de leginkább a helyi közösségekben legyenek olyan felkészült ifivezetők, akik képesek ifjúsági közösségi kezdeményezéseket támogatni;

Bővüljön a helyi/ iskolai önkéntesek személyes kompetenciái: programszervezői, ifivezetői, közösségfejlesztői

Módszereket és lehetőségeket ismerjenek meg az önkéntes közösségi munkához, kiemelt tekintettel a problémás fiatalok célcsoportjaira

A képzés során az ifjúsági programszervezőket, ifivezetőket készítsék fel az önálló munkára, kapjanak elég bátorítást, módszertant, ismerjék meg kapcsolódási lehetőségeket szakmai hálózatokhoz, intézményekhez, szervezetekhez


A képzés időtartama

Egy hétvége, összesen 22 óra (szombat-vasárnapig)


Ajánlott résztvevők:

A saját, vagy a társ ifjúsági közösség önkéntesei (ifjúsági vezetők, aktív tagok)

Az ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek (oktatók, eü. vagy pedagógiai főiskolai hallgatók, szabadidős program-szervezők, ifjúsági szervezetek fiatal felnőtt segítői)


Módszertani sajátosságok:

 • Feltétlenül játékos, baráti és kötetlen tanítási módszerek
 • Fontos az együvé tartozás és a közös cél elérése érzetének fejlesztése
 • Megvalósítva a csoportmunkára nevelést a közösségben
 • Példákat mutatva játékos feladatokkal a megtapasztalásos tanuláshoz
 • Rövid és pontos elméleti részek (eü, és pedagógiai)
 • Sikerélményekhez juttatás, kis mozgásos feladatokkal, ahol mindenki egyenlő
 • Legyen jól számon kérhető, pontosan kijelölt önálló feladata az önkéntesnek

Képzési modulok:

 1. A helyi szervezeti önkéntes motivációjának feltárása – szervezeti, személyes indíttatás
 2. A fiatalok életkori sajátosságai – az egyén és közösség szemszögből
 3. A helyi szervezet, közösség kapcsolata az ifjúsági szervezettel – valós helyzet, tervek
 4. Az együttműködés – önkéntesek/ ifivezetők és helyi/ országos vezetők között
 5. Az érdekérvényesítés – technikák, jogszabályok, módszerek megismerése és alkalmazása
 6. Az önmagunk megmutatása – kommunikáció, a média és a helyi nyilvánosság lehetőségei
 7. Összegzés: a képzés akkor éri el célját, ha a résztvevők az alábbi fejlődést
 • a megértés szintjén ismereteket szereznek az önkéntes ifjúsági munkáról, az a helyi cselekvés lehetőségeiről, a korosztály motiválásáról, aktivitásának növeléséről, az ifjúsági vezetői munkáról, a helyi és az országos szervezeti szinten.
 • készség szinten tanulják meg elemezni a helyi lehetőségeket, helyi program-tervet készíteni, megtalálni a megvalósításhoz szükséges partnereket, megszervezni az egyesület helyi közhasznú tevékenységét.
 • az alkalmazás szintjén képessé válnak kapcsolatokat teremteni, s az egymásközti sikeres együttműködést segíteni a szervezet belső és külső kapcsolati hálóját bővíteni.

Teljesítmény-értékelés

Alapja az önkéntes csoportmunkában tanúsított aktivitása. A képzés végén nagycsoportos beszélgetés lesz a képzés témáiról, személyes és tréneri eredményeiről.

A képzés végén egy saját, helyi program megszervezését kell sikeresen bemutatni. A képzés meghívásos, vagy jelentkezéses alapon is elvégezhető, de előzményeként az alapfokú elsősegélynyújtás ismereteiből sikeres vizsgát kell tenni, valamint az ifjúsági szervezetünkben, vagy a társ szervezetnél 12 hónapos tagsággal kell rendelkezni!

A vizsgázók a képzés befejezését követően igazolást kapnak az IFELORE Egyesülettől, a megszerzett ifjúsági programszervező, ifivezető/ csoportvezetői minősítés megjelölésével. A képzés „D” kategóriás felnőttképzésnek minősül, s a Hospitálási programunk része!