Tiszteletbeli tagok

Oktatóprogramjainkon fontos szempont a gyermek- és serdülőközpontú programvezetés, az egymásra épülő foglakozások rendszere, a játék és a létfontosságú ténykedések tudatos nevelése, a közösség fontosságának megismertetése stb. Mindezt a szemléletet és az iskolai és az iskolán kívüli nevelés fontos együttműködését a VII. Nevelésügyi Konferencián képviseltük! Ennek hatékony elérése érdekében vezetőink, valamint elsősegély-oktató önkénteseink saját (felnőtt) képzésünkön vesznek részt. A főváros peremkerületeiben és kistelepüléseken élő veszélyeztetett fiatalokkal való kapcsolattartásra figyelmet fordítunk. Az egészséges életre nevelés az egyik fontos célunk!

Neveléstudományi szempontból figyeljük a Nemzeti Ifjúsági Stratégia alakulást!