Tiszteletbeli tagok

Az egyesületnek van, választott tiszteletbeli tagjaiból álló testülete is.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, akinek az Egyesület javára tett rendkívüli szolgálata elismeréseként a tagok javaslata alapján, azok képviselőből álló küldöttgyűlés választja meg. Mivel az Egyesület tiszteletbeli tagságot hozott létre, így e testület tagjait az Egyesület tagjai választják meg.

A tiszteletbeli tag jogai:

  1. a. közreműködhet az Egyesület programjainak kialakításában
  2. b. jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein
  3. c. kezdeményezésekkel, javaslatokkal élhet
  4. d. megbízás alapján képviselheti az egyesületet más szervezetekkel való együttműködésben

A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

  1. önként vállalt feladatok teljesítése
  2. az alapszabályzatban foglaltaknak megfelelő magatartás tanúsítása
  3. c. mentesül az éves tagsági díj fizetése alól.