Tevékenységeink

Egyesületi tevékenységünket az aktuális Alapszabályzatunk (2015. január 17.) szerint végezzük. Ebben fő célkitűzéseinket és feladatainkat rögzítettük. Egyben utódszervezetének valljuk magunkat a szabadságharcos ifjaknak, az úttörőmozgalom idején más gondolkodású területi csapatnak és az egykori vöröskeresztes ifiknek.

Az IFELORE fő célkitűzései:

 1. A korszerű elsősegélynyújtás minél szélesebb körű oktatása és gyakoroltatása az egységes országos elv alapján.
 2. Az országosan működő aktív ifjúsági elsősegélynyújtó csoportok közötti kapcsolattartás
 3. Élet- és ifjúságvédelem
Az IFELORE fő feladatai:

 1. Szakmai összejövetelek rendezése, tanfolyamok szervezése, ifjúsági klubok kialakítása
 2. Tapasztalatok és információk kölcsönös cseréjének elősegítése
 3. Élet- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása (mozgóőrség, felvilágosítás, megelőzés)
 4. Szabadidős programok szervezése és lebonyolítása
 5. Országos érdekképviseleti és érdekvédelmi területeken feladatokat lát el
 6. Közvetett és közvetlen módon részt vállal általános iskolai, gimnáziumi, középiskolai, szakiskolai oktatásban, bemutatók szervezésében
 7. Sport és szabadidős rendezvények egészségügyi biztosításának elősegítése
 8. Az egészséges életmód népszerűsítésére programok szervezése