Tagok

Az egyesületnek rendes tagjai (továbbiakban tag) vannak. Az Egyesület tagja: az a természetes személy, aki elfogadja az Egyesület alapszabályzatát, a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja belépési szándékát és befizeti a tagdíjat, valamint gyakorolja jogait és kötelezettségeit. A tagfelvétel kérdésében a helyi szervezet vezetősége dönt. A tagnyilvántartást az országos szervezet vezetősége végzi (országos nyilvántartás).

A tag jogai:

 1. a. közreműködhet az Egyesület programjainak kialakításában;
 2. b. jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein
 3. c. kezdeményezésekkel, javaslatokkal élhet
 4. d. a helyi szervezetbe választó és választható
 5. e. az országos szervezetnél küldöttként képviselheti választóit és gyakorolhatja jogait
 6. f. megbízás alapján képviselheti az egyesületet más szervezetekkel való együttműködésben

A tag kötelezettségei:

 1. önként vállalt feladatok teljesítése
 2. az alapszabályzatban foglaltaknak megfelelő magatartás tanúsítása
 3. az éves tagsági díj befizetése

A tagség megszűnése

 1. a. a természetes személy elhalálozásával;
 2. b. kilépéssel az Egyesületből, a tag írásos bejelentése alapján;
 3. c. törléssel, az országos vezetőség határozata alapján, ha két éves, vagy nagyobb tagsági
 4. díjhátralékukat ismételt felszólításra sem rendezi. A küldöttgyűlés méltányosságot gyakorolhat,
 5. d. kizárással (ld. részletesen az IFELORE Alapszabályzatban)