Pártoló tagok

Az egyesületnek vannak pártoló tagjai is.

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki tevékenységével, anyagi hozzájárulásával segíti és támogatja az Egyesületet. Anyagi hozzájárulását – amennyiben másként nem rendelkezik – csak az ifjúsági szervezet alaptevékenységének céljaira lehet felhasználni. Igényt tarthat az Egyesület rendezvényein való részvételre, illetve a küldöttgyűlésen hozzászólási joggal rendelkezik. A pártoló tagsági viszony egy naptári évre érvényes.

A pártoló tag jogai:

  1. a. közreműködhet az Egyesület programjainak kialakításában
  2. b. jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein
  3. c. kezdeményezésekkel, javaslatokkal élhet
  4. d. megbízás alapján képviselheti az egyesületet más szervezetekkel való együttműködésben

A pártoló kötelezettségei:

  1. önként vállalt feladatok teljesítése
  2. az alapszabályzatban foglaltaknak megfelelő magatartás tanúsítása
  3. az éves pártoló tagsági díj befizetése.